Home » GENEL » Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Değerlerimiz (Values)

 • Bilim, Birlik, Başarı, Etik, Çok kültürlülük, Verimlilik, Yaşam boyu eğitim
 • Science, Cooperation, Success, Ethics, Diversity, Efficiency, Life-long education

Vizyonumuz (Vision)

 • Uluslararası düzeyde gerçekleştirilmekte olan Bilgisayar Mühendisliği eğitim ve araştırmalarında, akla gelen ilk bölümlerden birisi olmak.
 • To be one of the first departments that comes into mind in the the world of Computer Engineering research and education.

Misyonumuz (Mission)

 1. Bilgisayar Mühendisliği alanında uluslararası standartlarda, yaratıcı, kendine güvenen, sözel ve yazılı olarak kendini açık bir şekilde ifade edebilen, etik ve ahlaki değerlere saygılı mezunlar yetiştirmek,
 2. Bilişim alanında yeni bilgi ve yöntem geliştirmek ve araştırmalara öncülük etmek,
 3. Sanayi ile işbirliği içinde, içinde bulunduğu topluma faydalı çözümler üretmek,
 4. Akademik personelin ve mezunların kişisel gelişimlerine yaşam boyu destek olmaktır.
 1. To complying with internationally recognized standards and to produce creative and self-confident graduates who can express themselves in verbal and in written language,
 2. To lead IT innovations and contributions to scientific research,
 3. To develop useful assets to the society in collaboration with the industry,
 4. To support a life-long education system to its graduates and staff.